Restaurants in Songyuan

China.org.cn, November 1, 2016
Adjust font size:

Qianjin Ecological Park

Telephone: 2123333

Address: 1500 Zhanjiang Road

Dalian Fish Restaurant

Telephone: 6130999

Address: 680 Yanjiang East Road

Brazil B.B.Q. Buffet

Telephone: 6221005

Address: 1200 Guoerluosi Road

Hanzhuang Dog Meat Restaurant

Telephone: 2892222

Address: East of the front door, Feiyu Garden, Yanjiang East Road

Shengfuju Hotpot

Telephone: 2668333

Address:  2929 Wulan Street

Qing Xin Yi Pin Hotpot

Telephone: 2991111

Address: East of the front door, Feiyu Garden, Yanjiang East Road

Laiyinhe Coffee and Tea

Telephone: 6160777

Address: 2020 Kangning Street

Hongbao Western Food Coffee and Tea

Telephone: 2138788

Address: 1717 Guoerluosi Road

Miaoyan Cold Drink and Coffee

Telephone: 2688202

Address: Baibei Neighborhood, Jinjiang Street

Zhenzhiwei Turtle Hotpot

Telephone: 2684444

Address: Opposite the Wangtong Building, Songjiang Street

Lulin Ecological Farm

Telephone: 2283633

Address: 2706 Songjiang Street

Jiangnan Teahouse

Telephone: 6616999

Address: South gate, Shangpin Yangguang Neighborhood, Hada Street

Xiao Dai Dai Spicy Boiled Fish

Telephone: 2875588

Address:  East gate, Feiyu Jinlun Huayuan, Yanjiang East Road

Hongji B.B.Q and Hotpot

Telephone: 2615678

Address: Floor 1 Jianshe Building, Songyuan Road

Xiangheyuan Hong Kong-style Beef Hotpot

Telephone: 2766555

Address:  Second development, Feiyu Jinlun Huayuan, Wulan Street

Chengdu Caotang

Telephone: 2287518

Address: Opposite Haoyuan Hotel, Songjiang Street

Sea Cucumber Restaurant

Telephone: 2858999

Address: Second development, Feiyu Jinlun Huayuan, Wulan Street